Welcome to MedicalPress a Premium Medical Theme
Title Image

Известие за поверителност

у дома  /  Известие за поверителност

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние от Flexipure.bg сме взели технически и организационни мерки, за да предпазим Вашите данни от загуба, изменение, кражба или достъп на неоторизирани за това трети лица.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни представляват Вашето име, e-mail или телфон. Flexipure.bg не събира лични данни освен в случаите, когато Вие изрично не й предоставите такива (например когато се абонирате за нашия бюлетин.)

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ С РЕКЛАМНИ ИЛИ МАРКЕТИНГОВИ ЦЕЛИ

Flexipure.bg. си запазва правото Вашите данни да бъдат използвани за рекламни и маркетингови цели. Те ще бъдат съхранени и периодично ще бъдат използвани за такива цели – например за изпращане на бюлетини, покани за участия в състезания и томболи, като те ще бъдат получавани по e-mail или чрез някакво друго средство за комуникация, за което сте дали съгласието си.

ОТГОВОРНОСТ

Компанията Flexipure.bg. не носи отговорност за точността на информацията, предоставена на този сайт, или за каквито и да е грешки или пропуски в нея. Потребителят единствен носи отговорност за употребата на такава информация.

Потребителят се съгласява, че няма да публикува на този сайт никаква информация, която може да доведе до пораждане на гражданска или наказателна отговорност, и с оглед на това се съгласява, че няма да разгласява никаква незаконна информация през този сайт, или информация, която уронва репутация или е с клеветнически характер, или която нарушава и/или вреди на закона и реда.

Сайтове извън този на, Flexipure.bg. които съдържат линкова връзка към настоящия сайт, не са под никакъв контрол на Flexipure.bg, която вследствие на това се отказва от всякаква отговорност, свързана с техния Състав.

ОБНОВЯВАНЕ И ПРОМЕНИ

Ние може да променим или осъвременим части от тази политика за защита на данните по всяко време без да Ви предупреждаваме. Моля проверявайте периодично за такива промени. Ще посочим конктретната дата на влизането в сила на тази политика.