Welcome to MedicalPress a Premium Medical Theme
Title Image

Odborné články

domů  /  Odborné články

Silné kosti, pružné klouby, zářivá pleť. Co mají společného? V případě nedostatku křemíku bychom se toho všeho museli vzdát. Je na čase se s tímto nepostradatelným stopovým prvkem lépe seznámit. I když o něm příliš často neslyšíme, křemík zastává důležitou funkci takřka v každé části našeho těla: je nepostradatelný pro tvorbu zdravých chrupavek a kostí, jeho vodné roztoky vážou zánětlivé faktory a posilují přirozenou obranyschopnost organismu. Stará se o pevnost a pružnost pokožky a zvyšuje schopnost poutat vodu v pojivových tkáních, čímž kůži zajišťuje pevnější strukturu. Nachází se především v pojivových a vazivových tkáních, avšak obzvláště velké množství křemíku obsahují také

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. Ústav farmakologie, 3. LF UK, Praha Křemík je významný stopový prvek. Jakkoliv se uplatňuje v celé řadě chemických a fyziologických pochodů mikroorganismů, rostlin, hub i živočichů, jeho přesný význam pro člověka je stále předmětem vědeckého bádání. V posledních letech spolu s rostoucí snahou botaniků a zoologů porozumět roli křemíku ve fyziologii rostlin a živočichů byla postupně upřena pozornost i na křemík ve vztahu k lidskému zdraví. V běžné stravě se křemík nejčastěji vyskytuje jakožto oxid křemičitý, a to především v potravinách na bázi rostlin (obilná zrna a obilné výrobky, mrkev, červená řepa aj.; z živočišných zdrojů jsou na křemík