Welcome to MedicalPress a Premium Medical Theme
Title Image

Tipy

domov  /  Tipy

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. Ústav farmakológie, 3. LF UK, Praha Kremík je významný stopový prvok. Akokoľvek sa uplatňuje v celej rade chemických a fyziologických pochodov mikroorganizmov, rastlín, húb i živočíchov, jeho význam pre človeka je stále predmetom vedeckého výskumu. V posledných rokoch spolu s rastúcou snahou botanikov a zoológov porozumieť úlohe kremíka vo fyziológii rastlín a živočíchov, bola upriamená pozornosť na kremík aj vo vzťahu k ľudskému zdraviu. V bežnej strave sa kremík najčastejšie vyskytuje ako oxid kremičitý, a to predovšetkým v potravinách rastlinného pôvodu (obilné zrná a obilné výrobky, mrkva, cvikla a i.). Zo živočíšnych zdrojov sú na kremík najbohatšie vajcia, avšak obsah kremíka