Welcome to MedicalPress a Premium Medical Theme
Title Image

Informacije o rukovanju podataka

кући  /  Informacije o rukovanju podataka

POLITIKA PRIVATNOSTI

Operator domena flexipure.rs ovim putem obaveštava posetioce veb-sajta o postupcima koji se odnose na podatke o ličnosti, organizacijskim i tehničkim merama koje se preduzimaju radi zaštite podataka, te odgovarajućim pravima posetilaca i mogućnostima da ih ostvare.

  1. Upravljač podacima

Ceumed Kft. (sa poslovnim sedištem na adresi: 1138, Budapest, Margit Island, Grand Hotel 4/6) jeste upravljač svim podacima koji se na veb-sajtu prikupljaju.

  1. Kategorija podataka kojima se rukuje

Opšta:

Tokom vaše posete veb-sajtu, Google analitika automatski beleži statističke podatke o korisniku. Operator veb-sajta ne povezuje ove podatke sa podacima o ličnosti.

Upravljanje podacima dostavljenim u okviru korišćenja veb-sajta obavlja se uz dobrovoljni pristanak korisnika. Podaci kojima se rukuje u slučaju prijave za bilten: ime, adresa e-pošte, broj telefona

  1. Cilj upravljanja podacima

Upravljanje podacima omogućava neprekidni kontakt između korisnika koji koriste usluge veb-sajta i koji su se prijavili za biltene; pored toga, služi i za javno istraživanje.

Čuvanje statističkih podataka posetilaca koristi se isključivo u statističke svrhe. Upravljač podacima ne koristi podatke o ličnosti ni u koje druge svrhe osim navedenih. Upravljanje podacima dostavljenim pod navedenim okolnostima obavlja se uz dobrovoljni pristanak korisnika.

Flexipure.rs u tajnosti drži sve podatke i činjenice u vezi sa korisnicima, te ih isključivo koristi za razvoj usluga, prodaju oglasnog prostora i sopstvena istraživanja i statistiku.

  1. Trajanje upravljanja podacima

Identifikatori sesije automatski se brišu kada napuštate veb-sajt. Flexipure.rs ne preuzima nikakvu odgovornost za već izbrisane veb-stranice koji su možda i dalje sačuvane uz pomoć pretraživača interneta.

  1. Ovlašćena lica koja imaju pristup podacima, rukovaoci podacima

Samo osoblje koje radi na upravljanju podacima ima pristup podacima o ličnosti korisnika

Rukovaoci podacima ne ustupaju podatke o ličnosti trećim licima, osim onima koja su navedena u podacima. To se ne odnosi na zakonska, obavezna otkrivanja podataka, do kojih može doći samo u izuzetnim slučajevima. Pre nego što se bilo koji zvanični zahtev za podatke ispuni, svaki upravljač podacima ispituje da li postoji stvarni pravni osnov za prosleđivanje podataka.

  1. Prava korisnika u vezi sa postupanjem sa podacima o ličnosti, brisanjem podataka

Pružanje podataka navedenih u drugom delu predstavlja odluku korisnika. Pravni osnov za upravljanje podacima jest   dobrovoljno odobrenje korisnika.

Korisnici mogu zatražiti informacije u vezi sa obradom podataka o ličnosti. Informacije se mogu zatražiti dopisom koji se šalje na adresu upravljača podacima (sa poslovnim sedištem na adresi: 1138, Budapest, Margit Island, Grand Hotel 4/6), ili na adresu e-pošte: [email protected]

Putem istih adresa korisnici mogu zatražiti brisanje svojih podataka o ličnosti. U slučaju neodgovarajućeg korišćenja usluga veb-sajta, ili na lični zahtev korisnika (putem navedenih podataka za kontakt) svi podaci o ličnosti biće izbrisani. Brisanje se obavlja u roku od 48 časova od početka narednog radnog dana od podnošenja zahteva za brisanje.

Registracioni broj za privatnost podataka upravljača podacima:

NAIH-68498/2013

  1. Mogućnosti prinudnog izvršenja

Oni korisnici koji smatraju da je vlasnik domena www.ceumed.eu povredio njihova prava na zaštitu podataka o ličnosti mogu svoje pravo potvrditi pred parničnim sudom, odn. zatražiti pomoć Poverenika za zaštitu podataka. Iscrpna zakonska regulativa i obaveze koje se odnose na zaštitu podataka o ličnosti i javni interes za otkrivanje podataka o mađarskim podacima o ličnosti predstavljaju deo Zakona LXIII. iz 1992. godine. Tokom razvoja načela zaštite podataka, oslanjali smo se na Zakon LXIII. iz 1992. godine, koji se bavi zaštitom i javnim otkrivanjem podataka o ličnosti, kao i na Zakon VI. o zaštiti fizičkih lica u odnosu na automatsku obradu podataka o ličnosti.

  1. Ostale odredbe

Veb-sajt Flexipure.rs sadrži i veze ka drugim veb-sajtovima. Ne preuzimamo odgovornost za sadržaj i procedure pojedinačnih prava koja se koriste na ovim veb-sajtovima. Ceumed.eu zadržava pravo da promeni svoj pristup korišćenju ličnih prava koja se odnose na podatke i informacije, uz obaveštenje svojim čitaocima i korisnicima.