Welcome to MedicalPress a Premium Medical Theme
Title Image

Saveti

кући  /  Saveti

U ljudskom telu ima oko 7g silicijuma, što je dva puta više nego gvožđa. Prirodno se nalazi u obliku silicijum oksida, u obliku peska, kvarca, opala ili gline dok se u organizmu nalazi u obliku silicijumske kiseline. Tokom starenja u organizmu se smanjuje količina silicijuma u glavnim arterijama, venama i kapilarima, kao i koži, tako da već posle 40. godine života treba razmišljati o dopuni silicijuma. Dnevna potreba silicijuma za ljudski organizam iznosi 17-40mg. Naš organizam nije sposoban da dovoljno proizvede silicijuma, pa je neophodno uneti odgovarajuće količine za očuvanje zdravlja. Značaj silicijuma je mnogostruk, pa je tako neophodan za: - Jake i